Меню
  • Увага
  • ДМА

Видавнича діяльність

Науково-медичний журнал «Медичні перспективи»


Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання (наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.).

ISSN 2307-0404.

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 1721 від 24.10.1995 р.

Web-сайт: medpers.dsma.dp.ua

Детальніше...

Електронний науковий фаховий журнал “Морфологія”


ISSN 1997-9665 Morfologiâ

Засновники: Всеукраїнська громадська організація „Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України”, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Постановами президії ВАК України від 18.01.07 р. і 14.06.2007 р. журнал атестований як фахове електронне наукове видання в галузі медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

web-сторінка журналу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Morphology
http://morphology.dsma.dp.ua

Детальніше...

Журнал «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія» вітчизняне наукове інформаційне (медичне) видання, яке видається з 1997 року як благодійне видання громадською організацією: «Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини», при безпосередній участі ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

У журналі публікуються наукові, науково-практичні роботи та інформаційні матеріали з дерматовенерології та з інших суміжних спеціальностей (урології, гінекології, фармакології, інфекційних хвороб, педіатрії, фтизіатрії, організації охорони здоров’я та інших).

Детальніше...


Науково-практичний журнал «Урологія» був заснований Дніпропетровською державною медичною академією (нині Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») та Інститутом урології і нефрології Академії медичних наук України (нині Державний заклад «Інститут урології Академії медичних наук України»).

Зареєстрований у Міністерстві інформації України: реєстраційне свідоцтво – серія KB №2374 від 15.01.1997 р.

Постановою президії ВАК України журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюл. ВАК України № 4, 1999 р.). В 2010 р. проведено перереєстрацію журналу як фахового видання (Постанова ВАК України №1-5/3 від 14.04.2010 р.).

Сайт: http://urology.dma.dp.ua/

Детальніше...


ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"


 

Газета “Пульс” виходить з 1931 року.

Тираж: 1000 примірників.

Періодичність видання - двічі на місяць.

Розповсюджується серед студентів, викладачів та співробітників ДМА.

Детальніше...