Меню
 • Увага
 • ДМА

Науменко Леонід Юрійович

Координатор міжнародної діяльності академії
проректор з науково-педагогічної роботи,
професор Л.Ю. Науменко

Міжнародна діяльність академії здійснюється за напрямами:

 • співпраця із закордонними профільними університетами;
 • участь професорсько-викладацького складу в міжнародних форумах і конференціях;
 • організація прийому закордонних організацій освітянського напряму;
 • співпраця з фірмами-посередниками з набору на навчання іноземних громадян;
 • обмін делегаціями із закордонними профільними університетами з питань медичної освіти;
 • обмін студентами на період практики та навчання за угодами із зарубіжними університетами;
 • участь у вітчизняних та закордонних виставках з питань освіти та підготовки рекламно-інформаційних видань.

 

Академія активно розвиває міжнародну співпрацю:

 1. Меморандум про наміри з Університетом Лунд, кафедра біології (Швеція)
 2. Угода про співпрацю з Університетом інформатики і мистецтв м. Лодзь (Польща)
 3. Угода про співробітництво з Жешувським університетом (Польща)
 4. Меморандум про наміри з Holy Family Hospital – Nathareth affiliated with BAR ILLAN University (Ізраїль) 
 5. Угода з Academic Arab College of Education in Israel – Haifa
 6. Угода про наукову і навчальну співпрацю з Медичним Університетом м. Відень (Австрія)
 7. Угода про співпрацю з Азербайджанською державною академією фізичної культури і спорту (Азербайджан)
 8. Рамкова угода про міжнародне науково-технічне співробітництво з Лодзинським технологічним університетом (Польща)
 9. Угода про співпрацю з Університет м. Сусс, факультет медицини (Туніс)
 10. Угода про співпрацю з Кардіологічним шпиталем м. Вільнюс (Литва)
 11. Угода про співпрацю з Maharashtra University of Health Science, Nashik (Індія)

Академія має 11 угод  на співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами та лікувальними установами.  Укладені угоди мають на меті  розширення  співробітництва і взаємодії із закладами –партнерами. До сфери інтересів міжнародного наукового і навчального співробітництва долучаються такі види діяльності як обміни  викладачами і  студентами, спільні дослідження (що є предметом окремих угод), організація та спільне проведення наукових симпозіумів, робочих нарад та конференцій, спільне використання набутих розробок та інноваційних методів викладання, обмін досвідом в організації навчального процесу. Угоди не містять у собі фінансових зобов`язань. Заходи, що потребують спільного фінансування, оформлюються додатковими угодами окремо у кожному випадку.

Претенденти на навчання, закордонні фахівці та університети можуть отримати кваліфіковані консультації щодо можливостей співпраці з Дніпропетровською медичною академією через фахівців міжнародного відділу.