Меню
  • Увага
  • ДМА

КАРПОВ Володимир Порфирійович (1870-1943) - гістолог, доктор медичних наук, професор. У 1983 році закінчив медичний факультет Московського університету. Будучі блискучім мікроскопістом, він популяризував теорію мікроскопа.

Працюючи у Відні, в лабораторії видатного мікроскопіста Ернста Карла Аббе, зробив значний внесок у розробку загальної теорії мікроскопа й написав посібник «Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии», який протягом десятиліть був настільною книгою для лаборантів. Його підручник «Начальный курс гистологии» відрізнявся високим науковим і педагогічним рівнем, витримав 7 видань, користувався великою популярністю.

По закінченні університету був помічником прозектора кафедри гістології, організованої професором О.І. Бабухіним.

Після захисту в 1904 році докторської дисертації на тему «Дослідження про прямий поділ клітин» призначений (у 1906 р.) прозектором гістології у Московському університеті, а з 1914 року – її професором; одночасно читав лекції на філософському відділенні Московських вищих жіночих курсів.

У 1917 році В.П. Карпов приїхав до Катеринослава, де працював на кафедрі гістології Петровсько - Разумовської академії, а в подальшому брав активну участь у створені Катеринославського державного університету, до складу якого у 1918 році увійшли Катеринославські вищі жіночі курси, а їх медичне відділення було реорганізовано у медичний факультет.

У 1920 році, коли у зв’язку з реформою вищої освіти в Україні медичний факультет університету був виділений в самостійний ВНЗ і називався у той час Катеринославською медичною академією. Професор В.П. Карпов став першим її ректором (1918-1925 рр.).

Академія мала два факультети: медичний і одонтологічний. Висока ерудиція вченого, освіченість, глибоке розуміння завдань, які стояли перед ВНЗ, життєвий досвід, організаторські здібності дозволили йому зробити вагомий внесок у розвиток вищої медичної освіти. У цей час він заснував кафедру гістології (1917-1925 рр.). Його лекції відрізнялись високим науковим рівнем, філософською глибиною та блискучим викладанням. Під його головуванням проведений ІІ Національний з’їзд анатомів, гістологів та ембріологів.

Під керівництвом В.П, Карпова у 1921 році був заснований «Катеринославський медичний журнал», і він став його першим редактором. Журнал, друкований орган Катеринославського медичного інституту та губернського відділу охорони здоров’я, відіграв важливу роль у розвитку ВНЗ. У цьому журналі у 1924 році була надрукована праця В.П. Карпова «О прижизненном строении ядра».

У 1925 році Володимир Порфирійович переїхав до Москви. У 1934 році, коли вся медична громадськість відзначала 30-річний ювілей наукової і педагогічної діяльності В.П. Карпова, у 9-му номері «Катеринославського медичного журналу» професор С.М. Компанієць висловив загальну думку про велику роль В.П. Карпова у розвитку актуальних наукових напрямків у медицині і вищій освіті; зокрема він зазначив: «День 30-річчя Вашої наукової, педагогічної і творчої роботи є справжнім святом науки».

Творча спадщина професора В.П. Карпова дбайливо зберігається в академії і передається від покоління до покоління студентів та викладачів. Щорічно на кафедрі гістології проводяться «Карповські читання» та наукові конференції. В історичному музеї академії ім. І.І. Крижановської представлені експонати і наукові праці вченого. Погруддя першого ректора професора В.П. Карпова очолює меморіальну композицію алеї видатних вчених-медиків.