Меню
  • Увага
  • ДМА

 

Шість факультетів пропонують кращий вибір підготовки за освітніми програмами – «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Фізична терапія, ерготерапія», а умови вступу надають можливість навчатися на держзамовленні.

Система навчання гарантує гідні та справедливі умови навчання для студентів. У ДМА можна досягти успіхів та отримати диплом лише завдяки сумлінній праці та знанням. Це честь академії!
Наша академія є центром проведення міжнародних конференцій, тренінгів, численних семінарів та лекцій за участю запрошених вітчизняних та іноземних науковців.
За підтримки потужного професорсько-викладацького складу студенти готуються та перемагають у олімпіадах і змаганнях різних рівнів; разом з викладачами розробляють проекти та виграють гранти.

 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» - один з визнаних і провідних закладів вищої освіти України.

За результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України 2019 року (osvita.ua) Дніпропетровська медична академія посідає 15 загальне місце серед вишів України і 4 серед медичних університетів.

Завдяки впровадженню у навчальний процес концептуально нових освітніх моделей наші студенти протягом останніх років впевнено займають перші ранги серед закладів вищої медичної освіти України.  

За даними Центру тестування при МОЗ України, на якого покладено функцію зовнішнього контролю оцінки якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та встановлення їх відповідності стандартам вищої освіти при складанні єдиного державного кваліфікаційного іспиту, вітчизняні студенти  Дніпропетровської медичної академії за останні три роки займають виключно перші місця серед медичних вишів України.

 

Так, в 2019 році при складанні ліцензійного іспиту «Крок 1» не подолали менш як 5% студентів-громадян України, що більше ніж у три рази! краще загальнонаціональних показників.

Відповідні тенденції показали і громадяни іноземних держав. Перший ранг серед закладів медичної освіти в 2019 показали і випускники академії за результатами ліцензійного іспиту «Крок 2». За спеціальністю «Медицина» лише 1,5% студентів не подолали прохідний бар’єр, а за спеціальностями «Стоматологія», «Фармація» та «Клінічна фармація» атестовані всі випускники академії. За більш ніж вікову історію академія пройшла новаторських шлях і стала одним з найбільших і авторитетних закладів вищої медичної освіти.