Меню
  • Увага
  • ДМА

Інформаційний освітній  ресурс «Освіта.ua» склав  рейтинг вузів України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus 2019 року https://ru.osvita.ua/vnz/rating/64398/

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, яка є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує більше 20 тисяч наукових журналів і сотні книжкових серій.

Станом на 2019 рік до бази даних Scopus включено 166 закладів  вищої освіти України, що на 4 навчальні заклади більше ніж у 2018 році.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, заснованим на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Дніпропетровська медична академія  у цьому рейтингу посіла 15 місце, покращивши свою позицію на 8 ступенів у порівнянні з минулим роком.

 

Рейтинг вузів України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

Місце 

Заклад освіти

Кількість
публікацій /
цитувань 

Індекс
Гірша
2019 / 2018

Різниця
2019-2018

1

Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка

17239 / 98814

89 / 84

5

2

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна

9408 / 54178

70 / 65

5

3
(+1)

Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича

3416 / 15584

61 / 54

7

4
(-1)

Львівський національний університет
ім. Івана Франка

6622 / 38965

60 / 55 

5

5

Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова

3454 / 20227

60 / 53

7

6

НТУУ "Київский політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського"

7658 / 24131

54 / 49

5

7

Донецький національний медичний університет

1353 / 8100

46 / 43

3

8

Дніпровський національний університет
ім. Олеся Гончара

3647 / 13804

43 / 40

3

9
(+1)

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

3712 / 13687

43 / 38

5

10
(-1)

Національний університет "Львівська політехніка"

6272 / 18165

42 / 38

4

11

Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького

977  / 5961

41 / 36

5

12
(+2)

Сумський державний університет

2301 / 12959

39 / 33 

6

13
(-1)

Ужгородський національний університет

2230 / 10700

37 / 35

2

14
(-1)

Прикарпатський національний університет
ім. Василя Стефаника

676  / 6559

37 / 34

3

15
(+8)

Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров'я України

288  / 6744

35 / 26

9