Меню
  • Увага
  • ДМА


Перелік документів для зарахування:

  • копія документа, що посвідчує особу (при собі мати оригінал) – 2 прим.;
  • документ про освіту та додаток до нього (копія і оригінал);
  • копія військово-облікового документу (при собі мати оригінал) – крім випадків, передбачених законодавством;
  • сертифікати ЗНО та інформаційна картка з результатами ЗНО (копія і оригінал);
  • 4 кольорові фото 3x4;
  • вступникам пільгових категорій – документи, що підтверджують пільгу (копія і оригінал);
  • медична довідка (ф. 086/о) – за наявності;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (2 прим.) – за наявності. 

УВАГА!

Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, вступники, рекомендовані до зарахування на навчання, при подачі оригіналів документів зобов’язані укласти договір про навчання між ДЗ «ДМА» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Прохання до батьків неповнолітніх вступників - мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Приймальна комісія

 


Міністерством освіти i науки України затверджено Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році