Меню
  • Увага

13-16 червня 2019 року у Варшаві відбувалася шоста Польсько-українська наукова конференція «Екстрена медицина і медицина катастроф», де були представлені наукові напрацювання та досвід впровадження щодо  розвитку систем громадського здоров’я та екстреної медичної допомоги в Україні та Польщі. 

Особливу увагу було приділено  оптимізації окремих секторів громадського здоров’я, в тому числі організації екстреної, вторинної та третинної медичної у поєднанні з запровадженням доказових медичних та організаційних технологій. 

На конференції з доповіддю «Аналіз запобіжних госпіталізацій в двох регіонах України» виступила проф. Лехан Валерія Микитівна. В доповіді було представлено розроблену з використанням сучасного методологічного інструментарію національну версію уніфікованої методики аналізу обґрунтованості госпіталізацій та їх тривалості, на базі якої  оцінено масштаби запобіжних госпіталізацій у дорослого населення в Україні на прикладі двох типових регіонів. Результати дослідження свідчать, що більше третини пацієнтів в Україні госпіталізуються  необґрунтовано і більше половини ліжко-днів, проведених пацієнтами  у стаціонарах є надлишковими. Отримані результати можуть бути використані як підґрунтя для проектування потреб у стаціонарній допомозі та формування відповідної до потреб мережі стаціонарних закладів.